Mats Forssén

Mats Forssén AffärsprogressGrundare, Affärsrådgivare & Ledarskapsutvecklare

Tel 0737 – 05 44 78

mats.forssen@affarsprogress.se
https://se.linkedin.com/in/mats-forssén-251136

 

Bakgrund

Jag har haft förmånen att få en mycket varierad bakgrund, där mina teoretiska studier i marknadsföring, marknadsanalys och företagsvärdering (Civilekonom) kombinerats under en lång karriär med arbetsuppgifter inom försäljning, marknadsföring, systemutveckling och kundservice.

Jag har främst varit verksam inom försäljning och leverans av affärssystem, som säljchef, konsultchef, konsult, mm och detta har

  • givit mig en bred kunskap om affärsverksamhet i alla typer av branscher (tillverkande, tjänsteföretag, varudistribuerande, bank)
  • gjort mig specialiserad på försäljning och marknadsföring av komplexa produkter och tjänster, där säljcykeln är lång, ordervärdena höga och där marknadsbudskapet riskerar att bli svårtillgängligt. Med rätt teknik kan man dock nå ut till kunden med ett begripligt budskap och man kan förvalta säljcykeln på sådant sätt att möjligheten att få den stora ordern ökar väsentligt.

Jag har arbetat som rådgivare i över ett halvt sekel och har jobbat mycket med nyetablerade företag i startfasen och hjälpt okända företag att föra ut okända lösningar på marknaden. En svår men givande utmaning.

Slutligen är jag väl förtrogen med arbetsmiljöer i små och medelstora företag, med upp till 120 anställda, även om jag också arbetat för stora amerikanska företag.

 

Vad jag kan bidra med

Min bakgrund har gjort mig till generalist, som ofta har förmågan att snabbt överblicka en situation och hitta samband och orsaker utanför det område som man i första hand skulle söka i. Därmed kan jag leverera en överblick och helhetssyn på situationen, som leder till bättre resultat.

Redan tidigt i arbetslivet blev jag medveten om att människor gör affärer med människor och att det är människor som arbetar, eller inte arbetar med varandra. När jag jobbar med affärs- och verksamhetsutveckling och ledarutveckling gör jag alltid kopplingar mellan affärsmässiga faktorer och den mänskliga aspekten av verksamheten. Läs mer om vårt koncept Säljprogress.

 

Därför valde jag att starta Affärsprogress

Jag älskar verkligen mitt jobb som rådgivare, dvs att delge andra av mina erfarenheter och kunskaper. Vidare tror jag på att göra detta i samverkan, både mellan oss som är verksamma inom Affärsprogress och i samspel med våra klienter. Jag vet att det är kul och givande att starta och driva företag och tror på att nyckeln till att göra det på ett roligt och framgångsrikt sätt är genom att ha motiverade och engagerade medarbetare och att driva marknads- och säljarbete på ett sådant sätt att man verkligen når ut till kunden.

Jag vill också erbjuda andra som vill arbeta som rådgivare möjlighet till utveckling och kompetenstillskott, så att chanserna till att få uppdrag ökar och till att få nöjdare klienter, genom bättre leveranser. Därför tog jag initiativet till att starta Affärsprogress.

 

Vem är Mats utanför jobbet?

På min fritid blir det mycket hus & hem, men om jag får en stund över ägnar jag mig gärna åt kreativa aktiviteter som att måla, teckna eller spela musik.

 

Mats filosofi: ”Utan bra säljresultat, inget hållbart företag”