Våra fem synvinklar

Tänk helhet för ett framgångsrikt företag och företagande!

Det handlar om att se till hela företaget, inkluderande dina kunder och era leveranser till alla medarbetare och era processer. På Affärsprogress arbetar vi efter våra fem synvinklar:

  1. Levande och relevant vision, implementerad och accepterad i hela organisationen, från styrelse till varje medarbetare
  2. Nyttobaserat och kundorienterat arbete inom alla områden
  3. Ledarskap som är holistiskt, engagerande och värdeskapande
  4. Arbetsklimat som präglas av förbättringsvilja, ansvarsmedvetenhet och där personalen är i centrum
  5. Strömlinjeformade effektiva processer med kostnadskontroll och minimal affärsfriktion.

 

Affärsprogress för framgångsrikt företagande