Varför Affärsprogress?

Vi tror på att utveckla hållbara lösningar i samspel med våra kunder

Vår erfarenhet visar att uppkomna problem oftast består av ett flertal faktorer:

  • Man har kört fast och kommer inte vidare
  • Ibland har man en känsla för var problemet ligger, men är osäker
  • Det krävs både tid och resurser att undersöka.

Då kan vi på Affärsprogress hjälpa till! Eftersom vi ser saken utifrån blir det lättare för oss att hitta orsaken – och snabbare!

I samarbete med er tillämpar vi vårt holistiska synsätt, dvs vi tar ett helikopterperspektiv över situationen för en snabb överblick. Det handlar inte bara om att identifiera symptomen, utan orsakerna så att de kan åtgärdas – en gång för alla!

Vi arbetar i intern samverkan, oss kollegor emellan

Vi är generalister med enskilda specialistkompetenser som vi tillämpar när de behövs. Vi sätter tillsammans ihop rätt kompetenser för att identifiera och åtgärda våra kunders problem. Vårt arbetssätt är tillsammans / i samråd med våra kunder. Dvs, vi överför inhämtade kunskaper och kompetensutvecklar era medarbetare så att problemet inte uppkommer igen. Vi skräddarsyr ledarskapsutbildningar för chefer och ledare så att de passar just era behov, och vi håller dem i er miljö om ni vill!

Affärsprogress är ett företag och inte ett nätverk. Det betyder att vi garanterar leveransen till dig! Det betyder också att du inte är beroende av den enskilde konsultens förmåga, utan du får ta del av hela bolagets kompetens!

Vårt mål är att du som kund ska spara eller tjäna mer pengar efter våra insatser. Nöjd kund är en självklarhet och vi vill vara ditt naturliga val när du behöver hjälp.

 

Affärsprogress erbjudern en komplett och kvalitetsmässig leverans