Förändringsledning ledarprogram

Ta ditt företag framåt med mindre motstånd och mer kraft

Du kommer att få tips om hur du kan föra människor till framgångsrik förändring. Du kan se till att de utvecklas i jobbet och får känna sig nöjda med sin arbetsinsats. Du kommer att få en mängd konkreta tips på hur du kan bli en bättre ledare. Vi designar program som fungerar.

På traditionella utbildningar inspirerar en bra konsult och ger verktyg, men efter några månader är allt tillbaka som förut. För att leverera konkreta och mätbara resultat fokuserar vi på att plocka och förstärka det som redan är bra och att utveckla det som ger en hävstångseffekt för att ni ska bli effektivare och nå hållbara resultat. Vi börjar med motivation och att göra alla till medskapare i stället för ”bara” medarbetare. Vi ger dig som chef verktygen för att:

  • plocka fram arbetsglädje och motivation hos din personal
  • förändra beteenden, dina egna och andras.

Vi har metoder och verktyg för att hjälpa er att uppnå de förändringar som ni vill genomföra.

Affärsprogress ger er ett enklare och roligare ledarskap