Säljprogress

Stärk säljfunktionen i er organisation

De tre nyckelorden är:

  • Nyttofokus
  • Kundorientering
  • Affärsnytta

Vad vi menar med detta är raka motsatsen mot att vara en megafonförsäljare, en säljare som pratar öronen av kunderna med budskap om hur förträffligt det egna erbjudandet är och argumenterar, övertygar och övertalar. Gå istället till att vara en säljare som, likt den kända halstabletten, får folk att tala med dig.

Ett annat fenomen som är lika vanligt som verkningslöst är att bli lösnings-fixerad i sin sälj- och marknadskommunikation. Detta innebär ofta att den säljande personalen förlorar sig i tekniska detaljer, jargong och metod-diskussioner. Det är bara slöseri med tid. Säg inte vad du gör och hur du gör det. Säg vad du tillför. Och det är just det som nyttofokus och affärsnytta handlar om.

Nyttofokus

Fokus på nytta kräver att man förstår sin kund och för att kunna göra det behövs en dialog med kunden, en dialog som är frågebaserad.

Kundorientering

Vi lär ut metoder för att hitta kundens behov. När du använder dessa tekniker har du ett nyttofokus och du lär dig förstå affärsnyttan för din kund.

Affärsnytta

När du väl vet vad kunden behöver kan du vända dig till (inte mot) din kund med ett kundorienterat förhållningssätt. Detta spar mycket tid, är betydligt mer trovärdigt och minskar risken att kunden tröttnar och går till någon annan. Då pratar vi affärsnytta!

Rätt använd säljtid

När nyttofokus, kundorientering och affärsnytta är på plats kan ni gå vidare till att använda hela säljcykeln på ett strategiskt, konstruktivt sätt, i stället för att slumpmässigt hugga på alla möjligheter som rör sig i omgivningen, eller att passivt vänta på att någon kommer och frågar vad ni ska ha för att fixa deras problem. På det här viset använder ni er tid på ett framgångsrikt och effektivt sätt. Säljtid är dyr, använd den rätt!

Vi är specialister på försäljning av komplexa erbjudanden, på långa säljcykler, på stora anbud och offerter i mångmiljonklassen. Samma synsätt och tekniker kan många gånger också appliceras på mindre affärer, i kortare säljcykler. Oavsett ordervärde och längd på säljcykel, säkerställer vi att ni ökar möjligheten att få ordern. Kontakta Mats Forssén för mer information!

Säljprogress – för framgångsrika affärer!