Affärsrådgivning & Ledarskap

Snäckans form följer en skala, dvs en harmonisk process

Snäckans form följer en skala, dvs en harmonisk process

Affärsrådgivning och ledarskapsutveckling för framgångsrika företag

Vi utmanar nuet tillsammans med dig i en genomgång av var du befinner dig idag och vart du vill komma. I affärsrådgivningen arbetar vi med ett helhetstänk och vi erbjuder program, workshops, utbildning, mm som vi skräddarsyr efter dina behov och mål. Vi arbetar parallellt med ledarskapsutveckling som leder till motiverande och inkluderande ledarskap. Kombinationen ger kundorienterat och nyttobaserat arbete på alla avdelningar & grupper, effektiva processer samt bra styrning av bolaget från styrelse till medarbetare.

Genom framgångsrikt arbete, motiverade medarbetare, smidiga arbetsrutiner och affärsstyrning som kommunicerar – snarare än kontrollerar, får du harmoni i det dagliga arbetet. Oavsett vem du är blir det roligt och givande att arbeta och driva företag! Därför har vi skapat Affärsprogress som erbjuder konkreta arbetsinsatser för att du ska nå dit.

Framgångsrikt företagande

Vi tror att framgången ligger i att få helheten på plats, både affären och ledarskapet.

Några framgångsfaktorer:

  • Levande och relevant vision, implementerad och accepterad i hela organisationen, från styrelse till medarbetare
  • Nyttobaserat och kundorienterat arbete, framför allt i försäljning och marknadskommunikation
  • Ledarskap som är holistiskt, engagerande och värdeskapande
  • Arbetsklimat som präglas av förbättringsvilja, ansvarstagande och där personalen är i centrum
  • Strömlinjeformade effektiva processer med kostnadskontroll och minimal affärsfriktion.

 

Alla bitarna på plats för att få helheten!

 

Kommentera